Felhasználási feltételek

A Weblapon található valamennyi dokumentum, szöveg, kép, megjelölés stb. (a Weboldal tartalma) a Kiadó vagy harmadik személyek szellemi alkotása és így csak jogszabályi korlátok között használható fel.
Az oldalakon látható minden információ, beleértve a képi, grafikai megjelenést, az HC Margaréta Kft kizárólagos tulajdona. Mindennemű továbbszolgáltatás, értékesítés, újraközlés kizárólag a HC Margaréta Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Terjesztése sem nyomtatott, sem elektronikus formában nem megengedett.

A Kognitiv.hu bármely szerkesztett részét a felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. A felhasználó ebben az esetben sem válik jogosulttá az Kognitiv.hu így többszörözött részének adatbázisban történő tárolására, átvételére, fénymásolására, letölthetővé tételére, tovább használatára, terjesztésére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ezektől eltérni csak a HC Margaréta Kft-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a HC Margaréta Kft-vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a HC Margaréta Kft. a jogsértéssel való felhagyást és a kár megtérítését követeli.